Collectie: Epoxy ArtResin

  • Niet giftig bij gebruik volgens gebruiksaanwijzing. (16 oz kit = 8 oz hars + 8 oz verharder)
  • Geen VOC's zonder BPA. Geen uitdampen. Niet ontvlambaar, gecertificeerd geschikt voor levensmiddelen
  • Uv- en hals-gestabiliseerd voor ongeëvenaarde bescherming tegen vergeling.
  • Eenvoudig te bedienen mengverhouding 1:1; 473 ml dekt ca. 4 m².
  • Hoogglanzend zelfgladmakend, speciaal ontwikkeld voor kunst. Gemaakt in de VS.

 

Productveiligheid

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

  • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

  • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  • Veroorzaakt huidirritatie.